CNC

CNC – Computer Numeric Control, pomocí počítačem řízených strojů se dá zefektivnit a zvýšit preciznost výroby. Je to způsob jak lze některé přestavby mechanik zdostupnit více lidem. Každá custom úprava bývá náročná co do počtu stráveného času, protože se musí pokaždé vymyslet znovu. V tomto případě je projekt uložen v počítači a lze jej kdykoliv poměrně snadno zrealizovat.

Na následujících fotkách jsou vidět různé příklady aplikace. Vyjimkou není ani příprava pro odlévání do ztraceného vosku, která podléhá modelování ve 3D.

V tomto projektu se jedná o úpravu klapek na Selmer bas klarinetu a vytvoření automatu pro spodní C

Prodloužení G# hhmatníku na tenor saxofonu Conn