Servis fagotů

Generální oprava fagotu

  • První revize po generální opravě v průběhu 12 měsíců zdarma
  • Záruka na provedenou práci je 6 měsíců na GO 12 měsíců.
  • Záruka se nevztahuje na vnější poškození nástroje – (pádem, živly, aj.)
  • Nástroj lze vyzvednout pouze osobně po vyzkoušení

Každá generální oprava je specifická a zaměřena na potřeby vašeho nástroje. Níže je uveden standardní seznam úkonů při generální opravě, který je aplikován na každém opravovaném nástroji. Co se týče mechaniky nabízím její upravení nebo zhotovení klapek na míru podle žádostí zákazníka. (např. přidáním válečků nebo jinak tvarovaných hmatníků)

Odstrojení a vyčištění

Kompletní rozebrání nástroje, odstranění starých polštářků a dorazových materiálů

Vyrovnání tónových otvorů

Provádí se v případě, že jsou tónové otvory poškozeny nebo je podezření na menší těsnost. Toto rovnání je prováděno s maximální opatrností, aby mělo, pokud možno minimální dopad na intonaci. Rozsáhlejší poškození tónových otvorů se řeší frézování nebo nahrazením novým soustruženým otvorem a následným lakováním.

Kontrola sloupků

Sloupky se kontrolují ve smyslu dotažení. Každý sloupek musí perfektně sedět a nehýbat se.

Vyrovnání osiček

Každá osička je čištěna spolu s mechanikou v ultrazvukové lázni, vyrovnána a vyleštěna do hladka. V případě potřeby je nahrazena.

Špičaté šrouby

Špičaté šrouby jsou jeden po druhém vyjmuty a vyčištěny spolu se sloupky od usazených lubrikačních přípravků a opět zasazeny na své původní místo. Je také potřeba přesně sesadit a odstranit axiální a radiální vůli klapek mezi sloupky. Toto může vyžadovat výměnu šroubu nebo jejich zhotovení na míru, převrtání závitu ve sloupcích nebo náhradou za vložku.

Srovnaní klapek

Misky jsou vyrovnány do roviny a vycentrovány k náležitým tónovým otvorům, což je nezbytně nutné pro funkční těsnění polštářku po dlouhou dobu.

Natažení a zkontrolování pérek

Pérka jsou optimálně natažena pro hladký chod mechaniky, poškozená, zoxidovaná a jinak deformovaná pérka jsou vyměněna.

Výměna všech polštářků

Výměna všech polštářků dle volby zákazníka. Polštářky jsou zasazeny do misek a srovnány do roviny, dále pak usazeny do polohy, aby absolutně kryly tónový otvor. Testováno světlem a zkouška tlakem (Magnehelic gage). Při pravidelném čištění nástroje, pak polštářky mohou spolehlivě těsnit 5 i více let.

Výměna všech filců, korků atd …

Vyměňuji všechny dorazové a těsnící materiály na celém nástroji. Používám pak kombinaci různých materiálů pro tichý a funkční chod mechaniky.

Test nástroje

Každý nástroj prochází prvním testem u nás, aby se připravil co možná nejlépe pro zákazníka. Při převzetí nástroje se snažíme vyladit intonační, zvukové a mechanické detaily, aby byl hráč, pokud možno maximálně spokojen

cs_CZ