Tomografie

Za účelem zjištění rozsahu poškození dřevěné struktury, provést CT skenování, tomografii. V následující galerii je zachycena oprava vrchního dílu klarinetu. Vzhledem k jedinečnosti tohoto dílce, který se nám nedařilo ani u výrobce nahradit za jiný, z důvodu intonačních a akustických vlastností, jsme se rozhodli tento dílec, pokud možno opravit co nejdůkladněji. K tomu bylo zapotřebí odhalit všechny stávající a počínající praskliny po celé délce tohoto dílu.

Díky CT skenování se daly určit v prvé řadě počátky a konce prasklin a neméně důležitá informace byla hloubka prasklin. Toho se využilo při následujícím odfrézování.
Pokusím se shrnout výhody tohoto skenování v následujících bodech:

  • Jasně zřetelná hloubka prasklin
  • Odhalení vad předešlé opravy
  • Odhalení malých prasklin, které nebylo možné pozorovat běžným prohlédnutím
  • Porozumění stavby nástroje a použité technologie výrobcem
  • Způsob vrtání některých otvorů
  • Potvrzení úspěšnosti výměny tónového otvoru
  • Zobrazení tvaru tónových otvorů a jejich vliv na intonaci
  • Vnitřní vrtání nástroje
 

Tyto poznatky lze porovnat se starším nástrojem ze stejné modelové řady a pozorovat, jak se v průběhu let nástroj mění v závislosti na hraní.

CT skenování provedla firma SolidVision s.r.o. www.3d-skenovani.cz

cs_CZ