Servis saxofonů

Generální oprava saxofonu

  • První revize po generální opravě v průběhu 12 měsíců zdarma
  • Záruka na provedenou práci je 6 měsíců na GO 12 měsíců.
  • Záruka se nevztahuje na vnější poškození nástroje – (pádem, živly, aj.)
  • Nástroj lze vyzvednout pouze osobně po vyzkoušení

Každá generální oprava je specificky zaměřena na potřeby vašeho nástroje. Níže je uveden standardní seznam úkonů při generální opravě, který je aplikován na každém opravovaném nástroji. Co se týče mechaniky nabízím její upravení nebo zhotovení klapek na míru podle žádostí zákazníka. V neposlední řadě pak seřízení esa, ladění, modifikace nástroje, repliky klapek a jiných dílů, vyrovnání plechu po pádu, kosmetické úpravy nástroje.

Odstrojení a vyčištění

Kompletní de-montáž, odmaštění, vyčištění mechaniky a nástroje. Stříbrné nástroje jsou čištěny ve speciální lázni a ručně vyleštěny (vyžaduje cca 4 hodiny práce navíc od lakovaných nástrojů). Vysušení proudem vzduchu a ruční doleštění jemným hadříkem. Odstranění starých polštářků a dorazových materiálů.

Vyrovnání nástroje

Nástroj je prohlédnut, zda není zdeformovaný, dále se prohlédne těsnost těla s korpusem (u starších, letovaných nástrojů typu Balanced Action) a vzduchová těsnost esa s tělem, dále vyrovnaní tónových otvorů co do tvaru a roviny. Vyrovnání nástroje po pádu je předmětem individuálního úkonu.

Vyrovnání osiček

Každá osička je vyrovnána a vyleštěna do hladka. V případě potřeby je nahrazena.

Zarovnání sloupků

Sloupky jsou zarovnány do optimální polohy vůči klapkám a osičkám. Záleží na kvalitě výroby nebo na předešlé deformaci. Toto může vyžadovat přeletovaní sloupků do optimální polohy.

Vyrovnání tónových otvorů

Provádí se v případě, že jsou tónové otvory poškozeny nebo je podezření na menší těsnost. Toto rovnání je prováděno s maximální opatrností, aby mělo, pokud možno minimální dopad na intonaci. Což napomáhá lepší těsnosti polštářků po dlouhou dobu. (Saxofony jsou zřídka dodány od výrobce s vyrovnanými tónovými otvory, což je důsledek způsobu montování mechaniky na nástroj ve snaze neporušit lak.) Tento úkon je prováděn ručně, speciálními hladítky a diamantovými pilníky (jemnost – 800).

(tento proces je aplikován pouze při celkové generální opravě)

Špičaté šrouby

Špičaté šrouby jsou jeden po druhém vyjmuty a vyčištěny spolu se sloupky od usazených lubrikačních přípravků a opět zasazeny na své původní místo. Je také potřeba přesně sesadit a odstranit axiální a radiální vůli klapek mezi sloupky. Toto může vyžadovat výměnu šroubu nebo jejich zhotovení na míru, převrtání závitu ve sloupcích nebo náhradou za vložku.

Srovnaní klapek

Misky jsou vyrovnány do roviny a vycentrovány k náležitým tónovým otvorům, což je nezbytně nutné pro funkční těsnění polštářku po dlouhou dobu.

Natažení a zkontrolování pérek

Pérka jsou optimálně natažena pro hladký chod mechaniky, poškozená, zoxidovaná a jinak deformovaná pérka jsou vyměněna.

Výměna všech polštářků

Výměna všech polštářků dle volby zákazníka včetně typu rezonátoru, které montuji ručně s ohledem na průměr tónového otvoru. Polštářky jsou zasazeny do misek a srovnány do roviny, dále pak usazeny do polohy, aby absolutně kryly tónový otvor. Testováno světlem a zkouška tlakem. Při tomto postupu není třeba vyhřívat hluboký otisk tónového otvoru, hráč jej postupem času vytvoří sám. Při pravidelném čištění nástroje, pak polštářky těsní 5-10 let než se objeví problém s těsností i při pravidelném hraní.

Výměna všech filců, korků atd …

Vyměňuji všechny dorazové a těsnící materiály na celém nástroji. Používám pak kombinaci různých materiálů pro tichý a funkční chod mechaniky.

Seřízení esa

Sesazení esa s nástrojem je teoreticky navrženo tak, aby do sebe přesně zapadaly. Jakákoliv deformace má potom za důsledek únik vzduchu nebo kapilární vzlínavost vnitřní vlhkosti, což jsou negativní vlivy působící na kvalitu tónu a jeho projekce. Výsledkem jsou pak tóny, které se špatně ozývají a jejich nasazení může být problematické.

Test nástroje

Každý nástroj osobně testuji, abych mohl doladit poslední detaily jako jsou: vibrace na klapkách, doladění pérek, kontroluji přesný chod klapek, seřízení esa – pokud přetrvávají problémy s tóny, které mají své antinody na části vsazení do nástroje.

cs_CZ