Oprava trombónů

Revize trombonů děláme následovně:

* de-montáž nástroje
* aplikování kyselinových roztoků pro uvolnění solných usazenin (vodní kámen)
* případná rodage (výbrus strojiva) – po dohodě
* mechanické vyčištění nástroje ze vnitř
* případné vyrovnání těla, ozvučníku, tahů, letování, jiné opravy a následné vyčištění
* čistění mechanických částí ultrazvukem
* výměna nebo výroba pružin vodních klapek
* výměna těsnících a dorazových materiálů
* zkouška těsnosti
* přehrání nástroje

 

Najdete nás na Facebooku