Oprava saxofonů

SAXOFONY – generální oprava saxofonu

Můj cíl u dechových nástrojů je precizně a tiše funkční mechanika. Co se týče mechaniky nabízím její upravení nebo zhotovení klapek na míru podle žádostí zákazníka.Pro zaručení dlouhé životnosti používám ručně vyraběné podlepky nejvyšší kvality Chedeville Lelandais – (kožené, korkové, gore-tex). V neposlední řadě pak seřízení esa, ladění, modifikace nástroje, repliky klapek a jiných dílů, vyrovnavaní plechu po pádu, kosmetické úpravy nástroje, opravy prasklého dřeva.
Skladem originalní díly saxofonu značky Selmer, Amati

* První revize po generálni opravě v průběhu 12 měsiců zdarma
* Záruka na provedenou práci je 6 měsíců
* Záruka se nevztahuje na vnější poškození nástroje – (pádem, živly, aj.)

“Nástroj by měl být opraven tak, aby již nemusel být znovu opravován …”

Generální oprava Saxofonu – vyžaduje v průměru 25 – 30 hodin práce. Pokud nástroj má být plně funkční, tento proces se nedá obejít ani zkrátit, aby byly odstraněny závady přehlédnuty jiným technikem nebo výrobcem. Není to pokaždé snadná práce a dokonce není pokaždé vyžadována zákaznikem, ale co se generalních oprav týče, nedělám je jinak! Je to svým způsobem investice pro další použití nástroje. Nátroj tak vydrží 5 – 10 let bez dalších zásadních oprav.

Každá generální oprava je individuální a zaměřena na potřeby vašeho nástroje. Níže je uveden standardní seznam úkonů při generální opravě, který je aplikován na každém opravovaném nástroji.

* De-montage a vyčištění

Kompletní de-montage, odmaštění, vyčištění mechaniky a nástroje. Stříbrné nástroje jsou čistěny ve speciální lázni a ručně vyleštěny (vyžaduje cca 2 hodiny práce navíc od lakovaných nástrojů). Vysušení proudem vzduchu a ruční dokončení jemným hadříkem. Pivotové šrouby jsou jeden po druhém vyjmuty a vyčištěny spolu se sloupky od usazených lubrifikačních přípravků a opět zasazeny na své původní místo.

* Vyrovnání nástroje

Nástroj je prohlédnut zda není deformovaný, dále se prohlédne těsnost těla s korpusem (u starších, letovaných nástrojů typu Balanced Action) a vzduchová těsnost esa s tělem (toto je nejdůležitější část seřízení, která se dolaďuje na konci generální opravy), dále vyrovnaní tónových otvorů co do tvaru a roviny. Vyrovnání nástroje po pádu je předmětem individuálního úkonu.

* Nivelace tónových otvorů

Opatrná nivelace tónových otvorů, do absolutní roviny. Což napomáhá lepší těsnosti polštářků po dlouhou dobu. Saxofony jsou zřídka dodány od výrobce s vyrovnanými tónovými otvory, což je důsledek způsobu montování mechaniky na nástroj ve snaze neporušit lak. Tento úkon je prováděn ručně, speciálními hladítky a diamantovými pilníky (jemnost – 800). Je prováděn s ohledem na nejlepší možné uchování výšky tónového otvoru pro dosažení optimalního ladění nástroje.
(tento proces je aplikován pouze při celkové generalní opravě)

* Zarovnání sloupků

Sloupky jsou zarovnány do optimální polohy vůči klapkám a osičkám. Záleží na kvalitě výroby nebo na predešlé deformaci. Toto může vyžadovat přeletovaní sloupku do optimální polohy.

* Vyrovnání osiček

Každá osička je vyrovnána a vyleštěna do hladka. V případě potřeby je nahrazena.

* Pivotové šrouby

Pivotové šrouby jsou vyčištěny spolu s klapkami, nezbýva než je přesně sesadit a odstranit mechanickou vůli mezi sloupky a vně klapek. Toto může vyžadovat výměnu šroubu za originální nebo jejich zhotovení na míru, převrtání závitu ve sloupcích nebo náhradou za vložku.

* Srovnaní klapek

Misky jsou vyrovnány do roviny a vycentrovány k naležitým tónovým otvorům, což je nezbytně nutné pro funkční těsnění polštářku po dlouhou dobu.

* Natažení a zkontrolování pérek

Perka jsou optimálně natažena pro hladký chod mechaniky, poškozená, zoxidovaná a jinak deformovaná perka jsou vyměněna.

* Výměna všech polštářků

Výměna všech polštářků dle volby zákazníka včetně typu rezonátoru, které montuji ručně s ohledem na průměr tónového otvoru. Polštářky jsou zasazeny do misek a srovnány do roviny, dále pak usazeny do polohy, aby absolutně kryly tónový otvor. Testováno světlem a zkouška tlakem. Při tomto postupu není třeba vyhřívat otisk tónového otvoru, hráč jej postupem času vytvoří sám. Při pravidelném čištění nástroje, pak polštářky těsní 5 – 10 let než se objeví problém s těsností i při pravidelném hraní.

* Výměna všech filtzů, korků atd …

Vyměňuji všechny dorazové a těsnící materiály na celém nástroji. Používám pak kombinaci ruzných materialů pro dokonalý a tichý chod mechaniky.

* Seřízení esa

Sesazení esa s nástrojem jsou teoreticky navrženy tak, aby do sebe přesně zapadaly. Jakákoliv deformace má potom za důsledek únik vzduchu nebo vzlínani kondenzované vody, což jsou negativní vlivy působící na kvalitu tónu a jeho projekce. Výsledkem jsou pak tóny, které se špatně ozývají a jejich nasazení může být problematické.

* Test nástroje

Každý nástroj osobně testuji, abych mohl doladit poslední detaily jako jsou: vibrace na klapkách, doladění pérek, kontroluji přesný chod klapek, seřízení esa – pokud přetrvávají problémy s tóny, které mají své antinody na části vsazení do nástroje.

Najdete nás na Facebooku