Oprava klarinetů

KLARINETY – generální oprava klarinetu

Můj cíl u dechových nástrojů je precizně a tiše funkční mechanika. Co se týče mechaniky nabízím její upravení nebo zhotovení klapek na míru podle žádostí zákazníka. Např. předělání z 17ti klapkového na 18ti klapkový klarinet. (Přidáním Eb zvedáko pro levý malíček.) Pro zaručení dlouhé životnosti používám ručně vyraběné podlepky nejvyšší kvality Chedeville Lelandais – (rybínové, kožené, korkové, gore-tex). V neposlední řadě pak seřízení esa, ladění, modifikace nástroje, repliky klapek a jiných dílů, kosmetické úpravy nástroje, opravy prasklého dřeva.
Skladem originalní díly saxofonu značky Selmer, Amati

* První revize po generálni opravě v průběhu 12 měsiců zdarma
* Záruka na provedenou práci je 6 měsíců a na GO 12 měsíců.
* Záruka se nevztahuje na vnější poškození nástroje – (pádem, živly, aj.)

“Nástroj by měl být opraven tak, aby již nemusel být znovu opravován …”

Generální oprava klarinetu – vyžaduje v průměru 10 – 12 hodin práce. Pokud nástroj má být plně funkční, tento proces se nedá obejít ani zkrátit, aby byly odstraněny závady přehlédnuty jiným technikem nebo výrobcem. Není to pokaždé snadná práce a dokonce není pokaždé vyžadována zákaznikem, ale co se generalních oprav týče, nedělám je jinak! Je to svým způsobem investice pro další použití nástroje. Nátroj tak vydrží 5 – 10 let bez dalších zásadních oprav.

Každá generální oprava je individuální a zaměřena na potřeby vašeho nástroje. Níže je uveden standardní seznam úkonů při generální opravě, který je aplikován na každém opravovaném nástroji.

* De-montage a vyčištění

Kompletní de-montage, odstranění starých polštářků a dorazových ploch

* Impregnace dřeva

Nástroj je prohlédnut zda není prasklý, dále se testuje těsnost těla. Prakliny se opravují adekvátně k vážnosti poškození. Dále se pak dřevo naloží do olejové lázně a nechá se samovolně okapat cca 3 dny.  Dřevo tak absorbuje tolik oleje kolik potřebuje.

* Nivelace tónových otvorů

Neboli formátování tónových otvorů, provádí se v případě, že jsou poškozeny nebo jo podezření na menší těsnost. Tento úkon nemá vliv na ladění. Rozsáhlejší poškození tónových otvorů se řeší opravou nebo nahrazením artificiálním otvorem.

* Kontrola sloupků

Sloupky se kontrolují ve smyslu dotažení. Každý sloupek musí perfektně sedět a nehýbat se.

* Vyrovnání osiček

Každá osička je čištěna spolu s mechanikou v ultrazvukové lázni, vyrovnána a vyleštěna do hladka. V případě potřeby je nahrazena.

* Pivotové šrouby

Pivotové šrouby jsou vyčištěny spolu s klapkami a osičkami v ultrazvukové lázni. Dále nezbýva než je přesně sesadit a odstranit mechanickou vůli mezi sloupky a vně klapek. Toto může vyžadovat výměnu šroubu za originální nebo jejich zhotovení na míru, převrtání závitu ve sloupcích nebo náhradou za vložku.

* Srovnaní klapek

Misky jsou vyrovnány do roviny a vycentrovány k naležitým tónovým otvorům, což je nezbytně nutné pro funkční těsnění polštářku po dlouhou dobu.

* Natažení a zkontrolování pérek

Perka jsou optimálně natažena pro hladký chod mechaniky, poškozená, zoxidovaná a jinak deformovaná perka jsou vyměněna.

* Výměna všech polštářků

Výměna všech polštářků dle volby zákazníka. Polštářky jsou zasazeny do misek a srovnány do roviny, dále pak usazeny do polohy, aby absolutně kryly tónový otvor. Testováno světlem a zkouška tlakem. Při tomto postupu není třeba vyhřívat otisk tónového otvoru, hráč jej postupem času vytvoří sám. Při pravidelném čištění nástroje, pak polštářky těsní 5 – 10 let než se objeví problém s těsností i při pravidelném hraní.

* Výměna všech filtzů, korků atd …

Vyměňuji všechny dorazové a těsnící materiály na celém nástroji. Používám pak kombinaci ruzných materialů pro dokonalý a tichý chod mechaniky.

* Výroba, zkracování soudku

Tyto úkony se netýkají generální opravy a konzultují se zvlášť.

* Test nástroje

Každý nástroj osobně testuji, abych mohl doladit poslední detaily jako jsou: vibrace na klapkách, doladění perek a kontroluji přesný chod klapek.

Najdete nás na Facebooku