Oprava fléten

FLÉTNY – generální oprava příčné flétny

Můj cíl u dechových nástrojů je precizně a tiše funkční mechanika. Co se týče mechaniky nabízím její upravení nebo zhotovení klapek na míru podle žádostí zákazníka. Pro zaručení dlouhé životnosti používám podlepky Pissoni DFL 40 DFL140. V neposlední řadě pak seřízení hlavice, repliky klapek a jiných dílů, vyrovnavaní po pádu, kosmetické úpravy nástroje.

* První revize po generálni opravě v průběhu 12 měsiců zdarma
* Záruka na provedenou práci je 6 měsíců na GO  12 měsíců.
* Záruka se nevztahuje na vnější poškození nástroje – (pádem, živly, aj.)

“Nástroj by měl být opraven tak, aby již nemusel být znovu opravován …”

Generální oprava flétny – vyžaduje v průměru 10 – 12 hodin práce. Pokud nástroj má být plně funkční, tento proces se nedá obejít ani zkrátit, aby byly odstraněny závady přehlédnuty jiným technikem nebo výrobcem.

Každá generální oprava je individuální a zaměřena na potřeby vašeho nástroje. Níže je uveden standardní seznam úkonů při generální opravě, který je aplikován na každém opravovaném nástroji.

* De-montage a vyčištění

Kompletní de-montage, odstranění starých polštářků a dorazových ploch

* Chemické čištění stříbrného povrchu

Nástroj a mechanika se oplachuje v chemické lázni pro zbavení oxydů stříbra.

* Ruční leštění

Tělo nástroje i mechanika se ručně leští speciálním anti-oxydantním přípravkem.

* Nivelace tónových otvorů

Neboli formátování tónových otvorů, provádí se v případě, že jsou poškozeny nebo jo podezření na menší těsnost. Tento úkon nemá vliv na ladění.

* Vyrovnání osiček

Každá osička je čištěna spolu s mechanikou v ultrazvukové lázni, vyrovnána a vyleštěna do hladka. V případě potřeby je nahrazena.

* Pivotové šrouby

Pivotové šrouby jsou vyčištěny spolu s klapkami a osičkami v ultrazvukové lázni. Dále nezbýva než je přesně sesadit a odstranit mechanickou vůli mezi sloupky a vně klapek. Toto může vyžadovat výměnu šroubu za originální nebo jejich zhotovení na míru, převrtání závitu ve sloupcích nebo náhradou za vložku.

* Srovnaní klapek

Misky jsou vyrovnány do roviny a vycentrovány k naležitým tónovým otvorům, což je nezbytně nutné pro funkční těsnění polštářku po dlouhou dobu.

* Natažení a zkontrolování pérek

Perka jsou optimálně natažena pro hladký chod mechaniky, poškozená, zoxidovaná a jinak deformovaná perka jsou vyměněna.

* Výměna všech polštářků

Výměna všech polštářků dle volby zákazníka. Polštářky jsou zasazeny do misek a srovnány do roviny, dále pak usazeny do odpovídající polohy pomocí papírových kroužků, aby absolutně kryly tónový otvor. Testováno světlem a zkouška tlakem. Při tomto postupu není třeba vyhřívat otisk tónového otvoru, hráč jej postupem času vytvoří sám. Při pravidelném čištění nástroje, pak polštářky těsní 5 – 10 let než se objeví problém s těsností i při pravidelném hraní.

* Výměna všech filtzů, korků atd …

Vyměňuji všechny dorazové a těsnící materiály na celém nástroji. Používám pak kombinaci ruzných materialů pro dokonalý a tichý chod mechaniky.

* Test nástroje

Každý nástroj osobně testuji, abych mohl doladit poslední detaily jako jsou: vibrace na klapkách, doladění perek a kontroluji přesný chod klapek.

Najdete nás na Facebooku