Oprava baskřídlovky

Oprava baskřídlovky :

* de-montáž nástroje
* aplikování kyselinových roztoků pro uvolnění solných usazenin (vodní kámen, měděnka, atd.)
* případná rodage (lapping – výbrus strojiva) – po dohodě
* mechanické vyčištění nástroje i ze vnitř
* případné vyrovnání těla, ozvučníku, tahů, letování, jiné opravy a následné vyčištění
* čistění mechanických částí ultrazvukem
* výměna nebo výroba pružin vodních klapek
* výměna těsnících a dorazových materiálů
* zkouška těsnosti
* přehrání nástroje

pozn.: Každý nástroj se liší co mírou opotřebení tak kvalitou zpracování. Cenu opravy stanovujeme po prohlídce nástroje.

Výměna strojiva holandského typu:

Provádíme výměnu strojiva baskřídlovek typu tenor a baryton, tří i čtyř ventilových typů.
Strojivo je opatřeno táhly miniball.

Chemické čištění:

Úprava víček: